Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Pracownicy TESCO wygrali w sądzie sprawę o lepsze wynagrodzenie

Tysiące pracowników w brytyjskiej sieci detalicznej Tesco wygrało ze swoim pracodawcą w sądzie, który orzekł równą kwotę wynagrodzeń dla pracowników na podobnych stanowiskach.

viacitymap.pl
viacitymap.pl

Kobiety pracujące w sklepach Tesco powiedziały, że zarabiają mniej niż mężczyźni pracujący w tych samych rolach w centrach dystrybucyjnych. Według nich taka polityka pracodawcy naruszała prawo brytyjskie i unijne. Tesco zwróciło się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o wyjaśnienie tej kwestii.

Sąd orzekł, że w kwestii równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn powinno się prawem UE, które propaguje całkowitą równość

Należy zauważyć, że nieco wcześniej w tym roku Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii orzekł podobnie, że funkcje pracowników sklepów Asda są równoznaczne z pracą w centrach dystrybucyjnych, co powinno dać równą płacę.

Przez długi czas pracodawcy brytyjscy argumentowali, że prawo krajowe nie odnosi się wyraźnie do tej kwestii, ale zarówno Trybunał Sprawiedliwości, jak i Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii orzekły, że te same funkcje pełnione przez pracowników powinny otrzymywać równe wynagrodzenie.

Pracownicy Sainsbury's, Morrisons i Co-op również skarżą się na nierówne płace, ale prawnicy twierdzą, że wdrożenie zmian kadrowych i wynagrodzeń może potrwać nawet kilka lat.
Praca

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access