mieszkasz w londynie banner

Rząd Wielkiej Brytanii potajemnie sprawdza beneficjentów

Gminy w Wielkiej Brytanii używają specjalnych algorytmów do szacowania milionów odbiorców świadczeń.

computing.co.uk
computing.co.uk

Według Big Brother Watch (BBW), organizacji zajmującej się wolnością obywatelską, algorytmy wykrywania oszustw i zaległości czynszowych są często postrzegane przez beneficjentów z podejrzliwością i uprzedzeniami.

BBW wysłało pytanie do ponad 400 brytyjskich gmin i ich spółdzielni mieszkaniowych o zastosowanie zautomatyzowanych narzędzi (algorytmów) – odpowiedź organizacja otrzymała od nieco ponad 300 gmin, z których tylko 86 stwierdziło, że korzystało z algorytmów w ciągu ostatnich trzech lat, a 55 nadal ich używa.

Według BBW stosowanie algorytmów przez gminy może naruszać przepisy dotyczące prywatności danych i bezprawnie dyskryminować ocenianych, ponieważ:

Za pomocą algorytmów aż 540 000 osób zostało potajemnie oszacowanych pod kątem oszustw, przypisując im określone punkty przed złożeniem wniosku o zasiłek lub inną pomoc finansową.

Dane osobowe 1,6 mln lokatorów mieszkań socjalnych zostały przetworzone, aby przewidzieć przyszłe zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie.

Do przewidywania bezdomności, bezrobocia lub przemocy wykorzystano dane od 250 000 osób.

Według BBW osoby, które zostały sklasyfikowane przez algorytmy jako grupy wysokiego lub średniego ryzyka (do tych ryzyk przypisano odpowiednio 20% i 25% ocenianych) są dodatkowo weryfikowane przez gminy przy podejmowaniu decyzji o świadczeniach. Według obrońców praw obywatelskich jest to bardzo nieuczciwy system, który automatycznie ocenia ludzi, przypisując oszustwa lub niewypłacalność mieszkańcom.

To prawda, że ​​algorytmy są obecnie wykorzystywane przez mniej gmin niż 4 lata temu, a wraz z pojawieniem się uniwersalnych świadczeń kredytowych ocena odbiorców świadczeń stała się bardziej scentralizowana. Ocena ta obejmuje wiek, płeć, dostępne aktywa, liczbę dzieci.

BBW wezwało ministra ds. Informacji do określenia zasad bardziej przejrzystego wykorzystania algorytmów, w tym ustanowienia publicznego rejestru danych i informacji.
Praca

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access