mieszkasz w londynie banner

Rusza pierwsza sprawa sądowa przeciwko Brexitowi (2)

Do sądu trafia pierwsza sprawa, w której podważane są kompetencje premiera do wdrożenia artykułu 50.

Rusza pierwsza sprawa sądowa przeciwko Brexitowi
Rusza pierwsza sprawa sądowa przeciwko Brexitowi

Pierwsza próba prawnego utrudnienia zastosowania wyniku referendum właśnie trafiła do sądu. Dwójka sędziów ma rozważyć pozew złożony w imieniu obywateli Wielkiej Brytanii. Adwokaci będą argumentować, że premier nie ma kompetencji do wdrożenia artykułu 50. 

Co więcej - według interpretacji innej kancelarii reprezentującej obywateli, która jest w trakcie składania wniosku - takich uprawnień nie ma również rząd.

"Rezultat referendum nie jest prawnie wiążący, jest to jedynie instrument doradczy, nie ma żadnego zobowiązania do wdrożenia decyzji podjętej w wyniku głosowania. Jednakże premier przy wielu okazjach podkreślał, że jego intencją jest uznanie wyniku referendum za wiążące i rozpoczęcie procesu wychodzenia z Unii Europejskiej" - mówi przedstawiciel kancelarii Santos. Dalej wskazuje, że z przemówienia premiera jasno wynika zdanie rządu, jakoby wdrożenie artykułu 50 leżało w jego kompetencjach. 

Jednakże, zdaniem części prawników, nawet rząd nie ma takich kompetencji, a decyzję tę może podjąć jedynie parlament. Prawdopodobne stanowisko rządu w tej sprawie jest takie, że premier ma takie kompetencje dzięki przywilejowi królewskiemu, którego stosowanie w XIX wieku przeszło de facto na ręce premiera. Wcześniej dawało to monarsze władzę wykonawczą, później zostało to zapisane jako działanie pod doradztwem premiera. W praktyce królowa ma prawo podjąć inną decyzję niż doradza premier, ale zdarzyć to się może jedynie w wyjątkowych okolicznościach. 

Królewski przywilej nie jest jasno definiowany jeśli chodzi o obszary zastosowania, rozstrzyganiem zajmują się sądy. 
Podobne artykuły


Prawo

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access