mieszkasz w londynie banner

PIENIADZE.ORG.UK: Ulga dla pracowników Cz.II Jakie wydatki możesz sobie odliczyć od dochodu?

W poprzednim artykule opisaliśmy dwie kategorie wydatków, które pracownicy mogą odpisać sobie od podatku. Dzisiaj zajmiemy się pozostałymi wydatkami, a mianowicie: podróżami służbowymi i noclegami, opłatami za profesjonalne subskrypcje i członkostwo, pracę w domu oraz zakup innego sprzętu.

© ANGLIA.today / Ulga dla pracowników
© ANGLIA.today / Ulga dla pracowników

1. Podróże służbowe i noclegi:

Jeśli twoja podróż wiąże się z wykanoywaniem obowiązków pracowniczych, możesz ubiegać się o ulgę, która pokryje koszty związane z wyżywieniem i/lub noclegiem zwane „subsistence”.  Podróże do miejsca pracy nie kwalifikują się jako podróże służbowe, a więc ulga ta nie ma zastosowania.

Wydatki, które zaliczają się do ulgi to:

  • koszty transportu publicznego;
  • koszty noclegu, jeśli to konieczne;
  • koszty napoi i posiłków ;
  • opłaty przejazdowe;
  • koszty parkingu;
  • służbowe rozmowy telefoniczne;
  • koszty ksera i faxu.

2. Opłaty za profesjonalne subskrypcje i członkostwo:

Ulga ta obejmuje opłaty lub składki członkowskie płacone do zatwierdzonych profesjonalnych organizacji, tylko jeśli członkostwo jest niezbędne do wykonywania twojej pracy lub jest pomocne.

Lista zatwierdzonych organizacji przez HMRC https://www.gov.uk/government/publications/professional-bodies-approved-for-tax-relief-list-3/approved-professional-organisations-and-learned-societies

Nie jest dopuszczone wykorzystywanie ulgi na opłaty i składki  płacone organizacjom, które nie są zatwierdzone przez HMRC lub są to dożywotnie składki członkowskie czy opłaty te były pokryte przez twojego pracodawcę.

3. Praca w domu:

Możesz byc w stanie uzyskać ulgę na niektóre rachunki, które musisz zapłacić, ponieważ jesteś zobligowany, aby pracować  w domu regularnie.  Obejmuje to tylko rzeczy związane z twoja pracą takie jak, rozmowy telefoniczne, dodatkowe koszty gazu czy prądu używane podczas pracy w domu. Nie możesz wliczać rzeczy, które używasz zarówno dla celów prywatnych i służbowych np. czynsz, opłaty za łącze telekomunikacyjne.

Nie musisz przedstawiać rachunków dla roszczeń do £4 na tydzień (£18 miesięcznie). Powyżej tej kwoty konieczne jest posiadanie i potwierdzenie rachunków .

4. Zakup innego sprzętu:

W większości przypadków możesz ubiegać się o ulgę od pełnej wartości istotnego sprzętu , który musisz kupić aby wykonywac swoja pracę. Jeśli cykl życia produktu wynosi minimum 2 lata to kwalifikuje sie to do tzw. annual investment allowance.  Do tej kategorii nie zaliczają sie samochody, motocykle czy rowery. Musisz zredukować roszczona kwotę, jeśli twój pracodawca zwrócił ci część kosztów.

Podsumowując:

Warto zaznaczyć, że ogólne zasady dla wydatków pracowniczych są bardzo restrykcyjne. Prawo mówi, że aby pracownik mógł traktować wydatki pracownicze jako dopuszczalne, muszą być spełnione dwa warunki:

  • pracownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z jego zatrudnieniem, oraz
  • koszty są poniesione w całości, wyłacznie i konieczne do wykonywania obowiązków zatrudnienia.Prawo

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access