Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Zaostrzenie przepisów dotyczących przemocy domowej (1)

Nowelizacja sprawia, że ścigane będą także przypadki przemocy domowej popełniane za granicami Wielkiej Brytanii.

Zaostrzenie przepisów dotyczących przemocy domowej
Zaostrzenie przepisów dotyczących przemocy domowej

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska) wymaga od sygnatariuszy dostosowania prawa wewnętrznego do wytycznych zgodnych z ustaleniami. Jednym z nich jest ściganie przypadków przemocy domowej także poza granicami kraju. Oznacza to, że podlegający brytyjskiej jurysdykcji będą ścigani także za przestępstwa popełnione na wyjazdach. Dotyczy to przede wszystkim osób z brytyjskim obywatelstwem popełniających przestępstwa w dowolnym miejscu na świecie.

Szacunki pokazują, że każdego roku w Anglii i Walii ofiarami przemocy domowej padają 2 miliony osób. Przeciętnie każdego tygodnia dwie kobiety są zabijane przez swoich obecnych lub byłych partnerów, liczba przypadków przemocy domowej trafiających do prokuratury wzrosła w ubiegłym roku o 10% do 117.568.

Zmienić mają się także wytyczne dotyczące wyroków - przestępstwa na dzieciach mają być karane długimi wyrokami odzwierciedlającymi krzywdę wyrządzającą szkodę na całym dalszym życiu ofiary. Theresa May, gdy była Ministrem Spraw Wewnętrznych, doprowadziła do zapisania w prawie przymusowej kontroli jako działania karanego. Możliwość sprawdzenia partnera pod kątem przeszłych przypadków przemocy domowej również jest prawem wprowadzonym za kadencji May w MSW.
Prawo

ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today