Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Co Polacy powinni wiedzieć o policji w Londynie: prawa, obowiązki, możliwości współpracy (1)

Nadinspektor Sultan Taylor jest dowodzącym siłami policyjnymi dla dzielnicy Barking and Dagenham. Zgodził się udzielić nam wywiadu, w którym odpowiada na pytania dotyczące imigracji, porozumienia lokalnych społeczności z policją oraz jakie prawa, obowiązki i możliwości współpracy mają mieszkańcy w kontakcie z funkcjonariuszami.

Nadinspektor Sultan Taylor
Nadinspektor Sultan Taylor

Na początku tego roku Policja w Newham zorganizowała we współpracy z litewską ambasadą Dzień Sportu na University of East London w ramach promowania dobrych kontaktów między policją a obywatelami Europy Wschodniej. Czy planowane są inne działania na płaszczyźnie sportowej lub pozasportowej, które mają poprawić komunikację i współpracę między lokalną policją a imigrantami z Europy Wschodniej?

Tak, w tej chwili odbywa się kilka programów mających poprawiać kontakty policji i lokalnych społeczności. Przykładami mogą być:

 • Met Track: we współpracy z olimpijczykami prowadzone są treningi dla dzieci i młodzieży mające poprawić ich umiejętności sportowe, ale także pozytywnie wpłynąć na ich wybór celów w życiu i zbudowanie motywacji do ich osiągania.
 • Youth Offending Team to obecnie 42 projekty dla dzieci uwikłanych w działania o profilu przestępczym. Są to zajęcia sportowe, związane z teatrem, muzyką. Zajęcia mają pomóc dzieciom w kontynuowaniu nauki i rozwoju osobistym.
 • Castle Green Football Club i Barking Rugby Club oferują darmowe treningi prowadzone przez certyfikowanych trenerów.
 • Dagenham Boxing Club, który wychował dwóch mistrzów Anglii, także oferuje darmowe treningi prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

Informacje o tych i innych zajęciach można znaleźć na stronie https://www.lbbd.gov.uk/.

W Polsce zaufanie do policji deklaruje 60% mieszkańców. Naturalnym jest, że ten brak zaufania przenosi się wraz z imigrantami do Wielkiej Brytanii. Jak to się przekłada na współpracę Polaków mieszkających we wschodnim Londynie na współpracę z policją w przypadku przestępstw?

Jest pewien brak zaufania, ale pracujemy nad poprawieniem tych relacji. Efektywna komunikacja z członkami społeczności pozwala kształtować takie działania policji, jakie są potrzebne społeczności. Dobra komunikacja zawiera przede wszystkim stykanie się z lokalną społecznością, słuchanie ich zdania i pomysłów na polepszenie zaufania i współpracy między mieszkańcami a policją - to sprawia, że możemy efektywniej działać na rzecz mieszkańców. Dzięki współpracy ze społecznościami z Europy Wschodniej, w co wliczają się także pomagający policji wolontariusze z tych społeczności, możemy efektywniej wykorzystywać zasoby, w czym pomaga wiedza, kreatywność i chęć pomocy ze strony mieszkańców.

Nielegalnych imigrantów przed pomocą policji powstrzymuje fakt, że obawiają się oni kłopotów związanych z ujawnieniem swojego miejsca pobytu. Jak tacy ludzie mogą informować o przestępstwach bez narażania się na kłopoty?

Co Polacy powinni wiedzieć o policji w Londynie: prawa, obowiązki, możliwości współpracy

Jeżeli ktoś chce poinformować o przestępstwie, ale nie chce być zidentyfikowany, powinien zadzwonić do organizacji Crimestoppers (0800 555 111). Jest to niezależna organizacja niebędąca częścią struktur policyjnych. Podczas kontaktu z nimi dzwoniący nie są w żaden sposób identyfikowani, jedyną osobą wiedzącą o kontakcie z organizacją jest sam dzwoniący. Jest to sposób pomocy opracowany specjalnie dla ludzi, którzy z jakiegoś powodu obawiają się identyfikacji przez policję. Można się też z nimi skontaktować przez formularz internetowy.

Crimestoppers to natomiast nie jest linia alarmowa - jeżeli przestępstwo ma miejsce w tym właśnie momencie należy zadzwonić na 999, aby je niezwłocznie zgłosić. Dla ofiar i świadków przestępstw bardzo użytecznym narzędziem jest aplikacja Self Evident. Można za jej pomocą złożyć doniesienie o przestępstwie oraz dostarczyć dowody. To wygodna i wysoce efektywna forma kontaktu z policją pomagająca zmniejszyć przestępczość.

Oprócz tego są organizacje pomagające takim osobom - warto wspomnieć o Citizens Advice Bureau oraz Refugee Council England.

Jak wypadają Polacy w odniesieniu do nacji ze Wschodniej Europy jeżeli chodzi o popełnianie przestępstw? Popełniają je częściej, czy może rzadziej?

Nie mamy danych umożliwiających takie porównania.

Jakie przestępstwa są najczęściej popełniane przez Polaków, Litwinów czy Rosjan? Czy jest jakiś rodzaj przestępstw, który jest szczególnie "lubiany" przez którąś z tych grup? 

Rodzaj najpopularniejszych przestępstw jest taki sam dla wszystkich naszych lokalnych społeczności - napaści, drobne kradzieże, uszkodzenie ciała, nielegalny pobyt, posiadanie i rozprowadzanie narkotyków.

Czemu policja stołeczna jest zainteresowana zatrudnianiem większej liczby osób ze wschodniej Europy? Ilu obywateli tych krajów pracuje jako policjanci w Londynie i konkretnie w Barking and Dagenham?

Rożnorodność i równe traktowanie to nie tylko słowa - są to szczególnie ważne aspekty naszej pracy pozwalające wypełniać nasze zadania efektywnie, wpływają na wszystkie obszary pracy policyjnej. Różnorodność kulturowa i etniczna Londynu jest jedną z charakterystycznych cech naszej metropolii i tym, co czyni miasto wyjątkowym. Policja powinna odzwierciedlać strukturę społeczeństwa, któremu służy. Chcemy służyć wszystkim lokalnym społecznościom, chcemy też, żeby wszystkie społeczności oczekiwały od nas sprawiedliwego traktowania i je otrzymywały. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie równej, dużej dostępności do policji tam gdzie jest ona potrzebna. Ta strategia jest kluczowa dla możliwości dobrego wypełniania naszych obowiązków i dawania społeczności większego poczucia bezpieczeństwa.

Co Polacy powinni wiedzieć o policji w Londynie: prawa, obowiązki, możliwości współpracy

Jakie są wymagania dla nowoprzybyłych obywateli UE aby dołączyć do policji w Wielkiej Brytanii jako pracownik lub wolontariusz? Jakie korzyści daje taki wolontariat?

Program wolontariatu dla policji stołecznej (MPV) daje członkom społeczności możliwość wparcia działań policji i okazania wsparcia Londynowi jako miastu. Polepsza to kontakt między mieszkańcami a policją, poprawia też możliwości pomocy oferowane przez mundurowych. Wolontariusze poświęcają swój czas aby uczynić Londyn przyjaźniejszym i bezpieczniejszym miejscem. Oprócz tego wolontariusz zdobywa doświadczenie, najczęstszymi obszarami pracy wolontariuszy są:

 • administracja
 • pomoc przy obsłudze interesantów
 • wsparcie dzielnicowych
 • pomoc w treningach policyjnych jako osoby odgrywające różne role
 • praca jako konstabl specjalny

Wymagania stawiane przed kandydatami na wolontariuszy są następujące:

 • kandydat musi mieć czystą kartotekę
 • przed złożeniem aplikacji kandydat musi mieszkać w UK przez co najmniej 3 lata
 • ukończone 18 lat
 • adres zamieszkania musi znajdować się w obrębie Londynu, kandydat musi zobowiązać się do poświęcania co najmniej 10 godzin miesięcznie
 • sprawdzane będę referencje kandydatów, przejdą też procedurę weryfikacji przez służby bezpieczeństwa i sprawdzenie stanu zdrowia
 • niezbędne są dobre umiejętności komunikacyjne

Konstable specjalni pełnią służbę razem z policjantami. Od pierwszego lipca 2015 wszyscy aplikanci na tę pozycję będą oceniani w ciągu dwóch tygodni od złożenia aplikacji. Po zweryfikowaniu otrzymają propozycję przydziału jeszcze tego samego dnia z potwierdzoną datą rozpoczęcia służby.

Korzyści z pracy jako konstabl specjalny to wzrost pewności swoich umiejętności, praca w zgranym zespole, tworzenie trwałych przyjaźni. Podczas takiej służby można dowiedzieć się więcej o naturze ludzkiej niż większość dowiaduje się przez całe życie. Oprócz tego wolontariuszom przysługują darmowe przejazdy po Londynie, zniżki na towary i usługi. Po przepracowaniu 200 godzin jako wolontariusz i uzyskaniu uprawnień do samodzielnych patroli można aplikować na pozycję konstabla.

Czy wolontariusze pracują w swoich dzielnicach, czy też są przenoszeni do innych dzielnic?

Co Polacy powinni wiedzieć o policji w Londynie: prawa, obowiązki, możliwości współpracy

Mogą pracować w swoich.

Na ile częste są kradzieże przy bankomatach i okradanie kont bankowych? Na ile często udaje się złapać sprawców?

W 2015 roku w Barking and Dagenham były trzy takie sprawy.

Co powinien wiedzieć każdy obywatel kiedy jest zatrzymywany w celu przeprowadzenia kontroli osobistej lub aresztowania przez policję? Jakie są prawa i obowiązki zatrzymanego? Na jak długo policja może kogoś zatrzymać bez sądowego nakazu? Na jakiej podstawie osoba może zostać zatrzymana na dłuższy okres czasu lub od razu zostać wysłana do więzienia?

Jednym z uprawnień policji jest zatrzymanie i kontrola osobista każdej osoby. Jest to środek mający na celu zapobieganie przestępstwom. Oznacza to, że policja może cię zatrzymać na ulicy i zapytać o powód i cel przebywania w danym miejscu. Policjant może zatrzymać pieszego, ale również poruszającego się samochodem.

Policjant na patrolu musi być w mundurze aby móc kogoś zatrzymać, oficerowie nie muszą nosić munduru, ale wówczas mają obowiązek się wylegitymować.

Przeszukanie i zatrzymanie: uprawnienia policji.
Policjant ma prawo cię zatrzymać i przeprowadzić kontrolę osobistą jeżeli ma podstawy podejrzewać, że masz przy sobie:

 • narkotyki
 • broń
 • skradzioną własność
 • coś, co może zostać użyte do popełnienia przestępstwa, np. łom

Przed przeszukaniem policjant musi cię poinformować:

 • o swoim nazwisku i posterunku
 • co oczekuje znaleźć w trakcie kontroli osobistej - np. narkotyki
 • o powodzie dla którego kontrola osobista jest przeprowadzana
 • o podstawie prawnej kontroli osobistej
 • że masz prawo otrzymać kopię raportu z kontroli - jeżeli nie w tej chwili, to musi cię poinformować kiedy i jak możesz otrzymać kopię

Jeżeli osoba została zatrzymana i pozostaje w areszcie musi zostać postawiona przed magistratem najwcześniej jak to możliwe. Osoba może być zatrzymana na komisariacie na 36 godzin od momentu przybycia na komisariat w celu przesłuchania. Czas ten może ulec wydłużeniu do 96 godzin za zezwoleniem magistratu. Po tym czasie osoba musi być wypuszczona bądź postawiona w stan oskarżenia.

Tagi: Dziecko
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access