mieszkasz w londynie banner

Co z „500 plus” po Brexicie?

500 plus to powszechne już świadczenie wypłacane rodzinom z dziećmi. Przysługuje ono również w sytuacji, w której jeden z rodziców pracuje za granicą.

wikimedia.commons.org/500+
wikimedia.commons.org/500+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia w jaki sposób wyjście Wielkiej Brytanii z UE z początkiem 2021 roku, zmieni zasady wypłaty świadczeń.

Jeżeli ktoś zamieszkał i rozpoczął pracę w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., czyli przed momentem zakończeniem okresu przejściowego, i przebywa tam nadal, a jego rodzina mieszka w Polsce, w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (świadczenia „500 plus”) nieprzerwanie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To znaczy, że rozstrzygnięcie w sprawie np. złożonego wniosku o świadczenie 500 plus, zostanie wydane przez wojewodę na podstawie regulacji unijnych.

Co to oznacza? Jeśli jeden z opiekunów wyjechał do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku i przebywa tam nadal, zaś jego rodzina mieszka w Polsce – świadczenie niezmiennie będzie wypłacane na podstawie unijnego prawa.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli ktoś rozpoczął lub wznowił pracę w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020. Wówczas będą miały zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a zatem właściwym do rozpatrzenia wniosku o świadczenie 500 plus lub inne świadczenia rodzinne będzie urząd gminy, wyłącznie na podstawie regulacji krajowych.

Chcąc pokazać to na przykładach - pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy np. w lutym br. wniosek o 500 plus składa żona obywatela polskiego, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii w dniu zakończeniu okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) i taka sytuacja trwa nadal. Będą wtedy zastosowane przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatem rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane przez wojewodę na podstawie regulacji unijnych.

Drugi przykład ma zastosowanie, gdy w styczniu 2021 r. wnioskodawczyni pobierająca 500 plus, której mąż pracował w Wielkiej Brytanii, składa oświadczenie, że od 10 stycznia 2021 r. mąż powrócił do Polski i nie pobiera brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych. Składając nowy wniosek o 500 plus w marcu 2021 r., wnioskodawczyni oświadcza, iż od 27 lutego 2021 r. mąż znowu podjął zatrudnienie na terytorium Wielkiej Brytanii. Wówczas w sprawie nowego wniosku nie będą miały zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż nastąpiło przerwanie okresu, o którym mowa w umowie wyjścia, a zatem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie urząd gminy, w którym złożono wniosek, wyłącznie na podstawie regulacji krajowych.
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today