Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Jak bezpiecznie wyjść z toksycznego związku - wyjaśnia prawnik (1)

W jaki sposób poradzić sobie z przemocą fizyczną, psychiczną, emocjonalną i finansową?

Jak bezpiecznie wyjść z toksycznego związku - wyjaśnia prawnik
Jak bezpiecznie wyjść z toksycznego związku - wyjaśnia prawnik

Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo powszechna i głęboko zakorzeniona jest przemoc domowa - szczególnie dlatego, że zwyczajowo identyfikuje się ją z fizycznym napastowaniem. Tymczasem wiele kobiet - a także mężczyzn - pada ofiarą molestowania psychicznego i emocjonalnego czy finansowego zniewolenia, które mogą być tak samo dramatyczne w skutkach.

Osoby, które nigdy nie doświadczyły przemocy w związku najczęściej widzą wyjście z takiej sytuacji jako niezwykle proste. Powszechnie udzielana rada brzmi: odejdź od sprawcy. Niestety, w praktyce wychodzenie z toksycznej relacji jest dużo trudniejsze. Nie tylko ze względu na trudności finansowe i materialne, strach przed zemstą, lecz może przede wszystkim przez olbrzymie psychiczne uzależnienie osoby krzywdzonej od oprawcy. Długie przebywanie z napastnikiem skutkuje bowiem zmianą trybu myślenia ofiary, która widzi świat w czarnych barwach i nie dostrzega możliwości ucieczki. Choć miłość osoby napastowanej do napastnika jest zwyczajowo wyśmiewana i kpi się z niej, jak z naiwności i głupoty - to też objaw poważnego uzależnienia psychicznego, w które osoba w takiej sytuacji wpada szybko, głęboko i niemal niezauważalnie. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko osób słabych czy zależnych od innych.

Skala problemu

Według badań organizacji charytatywnych, aż co czwarta kobieta doświadcza znęcania się psychicznego lub fizycznego przynajmniej raz w życiu. Telefon ze zgłoszeniem o przemocy domowej dzwoni średnio co 30 sekund -  a trzeba przecież pamiętać, że olbrzymia część napastowanych nigdy nie zgłasza się na policję. Wiąże się to z poczuciem beznadziei i brakiem wiary w skuteczność procedur.

Specjaliści zajmujący się pomocą osobom w relacjach opartych na przemocy wiedzą, jak trudny i długotrwały proces musi przejść ofiara, by uwolnić się od swojego oprawcy. Żeby udało się to jak największej liczbie osób, niezbędne jest stałe powiększanie świadomości społecznej - dlatego Helen Thewlis z kancelarii Ramsdens Solicitors postanowiła opowiedzieć o swoim doświadczeniu w podobnych sprawach. Prawnik wyjaśnia, jak najbezpieczniej wyjść z toksycznego związku i zachęca do szukania profesjonalnej pomocy.

Twarze przemocy domowej

Choć przemoc domową wyobrażamy sobie jako bicie i szarpanie za włosy - nie tylko agresja fizyczna nią jest. Także wywieranie trudnej do zniesienia presji psychicznej czy ograniczanie swobody i wolności finansowej prawo uznaje za przemoc. Każda sytuacja, w której jedna ze stron związku czuje się prześladowana, zagrożona, ograniczana wbrew woli - może być uznana według brytyjskiego prawa za ,,domestic abuse".

Przemoc emocjonalna i psychiczna

Ofiary przemocy emocjonalnej rzadko zgłaszają się po pomoc - bo nigdy nie zostały uderzone ani fizycznie skrzywdzone. Psychiczna przemoc prowadzi jednak do innych urazów, wśród których najbardziej widoczna jest utrata pewności siebie i poczucia własnej wartości, usprawiedliwianie napastnika, zmiana osobowości. Ofiary są bardzo łatwo manipulowane i kontrolowane przez oprawcę, który wywiera na nie nacisk. Takie zmiany są skutkiem długotrwałego pozostawania pod presją i rozciągniętego w czasie podkopywania emocjonalnych fundamentów człowieka.

Przemoc psychiczna nie musi być zawarta w obraźliwych słowach, otwartym lekceważeniu czy awanturach. Napastnik najczęściej niszczy psychikę partnera stopniowo i niezauważalnie. Najczęściej przebiega to za pomocą ciągłej krytyki, izolacji, limitowania spotkań z przyjaciółmi i rodziną, namawiania do zmian w sytuacji zawodowej czy porzucenia pracy. Traktowanie z góry i upokarzanie przez długi czas, nawet drobnymi gestami, prowadzi do tego, że ofiara staje się spolegliwa i oddaje kontrolę.

Przemoc psychiczna najczęściej nie ustępuje wraz z zerwaniem związku. Napastnik będzie starał się odzyskać utraconą władzę i wymusić na osłabionej psychicznie osobie powrót do starego porządku.

Przemoc finansowa

Najbardziej niedoceniana forma przemocy o olbrzymiej mocy. Ofiara w sidłach niewoli finansowej najczęściej czuje, że nie ma dla niej żadnej przyszłości - w końcu sama nie zarabia, nie ma środków do życia albo nie potrafi obchodzić się z pieniędzmi. Można o niej mówić, kiedy partner przejmuje kontrolę nad wypłatami ofiary, monitoruje jej wydatki, albo skutecznie zapobiega próbom podjęcia pracy zarobkowej.

Przemoc seksualna

Bez znaczenia, czy do sytuacji dochodzi w małżeństwie czy poza nim - według prawa związek małżeński nie oznacza automatycznej zgody na stosunek, podobnie jak nie oznacza jej zgoda udzielona w przeszłości. Każda osoba zmuszana do czynności seksualnych przemocą, groźbami czy naciskiem emocjonalnym jest ofiarą przemocy seksualnej.

Jak się uwolnić?

Najważniejszym krokiem do szczęśliwego i bezpiecznego wyrwania się z toksycznej relacji jest trudna decyzja o chęci jej zakończenia. Ofiary muszą pamiętać, że nigdy nie jest za późno. Na tym etapie bardzo pomocna jest asysta kogoś z doświadczeniem, kto pomaga podjąć emocjonalny stres - zapewniają ją fundacje i linie pomocy telefonicznej. Pomoc mamy, przyjaciela czy znajomych najczęściej nie jest wystarczająca. Mimo dobrych chęci, osoby bez doświadczenia i wiedzy często powielają nieświadomie szkodliwe paradygmaty - na przykład, że wystarczy odejść od oprawcy - i nie znają mechanizmów psychologicznego uzależnienia od napastnika.

Dowody

Prawnik zaleca przygotowanie dowodów przeciwko napastnikowi, nawet jeśli nie zamierzamy ich użyć. Warto mieć zapiski zdarzeń z datami. Trzeba robić zdjęcia fizycznych uszkodzeń ciała i w miarę możliwości udawać się z nimi do lekarza - nawet bez podawania przyczyny uszczerbku na zdrowiu. Ważny jest zapis przebiegu przemocy. 

Kolejnym istotnym dowodem są napastliwe wiadomości SMS i maile. Należy je zachowywać i kopiować - na przykład wysyłać na inną skrzynkę mailową. 

Zeznania rodziny i przyjaciół będą ważnym dowodem. Nie należy więc - mimo wstydu - ukrywać zachowania partnera.

Dowody zawsze trzeba przechowywać w bezpiecznym miejscu - nie w zasięgu partnera. Można trzymać je na zamkniętym hasłem dysku USB u przyjaciela lub członka rodziny. Archiwum dowodów znalezione w domu może być dla napastnika pretekstem do jeszcze bardziej dotkliwej przemocy.

Plan wyjścia

Żeby bezpiecznie wyrwać się z relacji i zabezpieczyć się przed powrotem do niej, trzeba dobrze zaplanować jej zakończenie. Ofiara przede wszystkim musi mieć gdzie się zatrzymać - i to trzeba uzgodnić wcześniej, musi mieć też pieniądze w niezbędnej do przeżycia. Drugą istotną sprawą jest zapewnienie sobie emocjonalnego wsparcia 24 godziny na dobę. Ofiary pozbawione osoby, która utwierdzi je w słuszności ich decyzji i rozwieje wątpliwości, szybko wracają do oprawcy - bo czują się opuszczone i samotne.

W przypadku osób pogrążonych w niewoli finansowej, potrzebne jest dokładniejsze przygotowanie. Wystarczy wyszukać w internecie hasło ,,domestic abuse help", żeby znaleźć kilkanaście organizacji charytatywnych pomagających tym osobom, które chcą odejść od partnera i nie mają na to środków. Z takimi fundacjami trzeba się zapoznać, a najlepiej skontaktować i omówić specyficzną sytuację - nawet, jeśli strona internetowa wydaje się nie dawać szans na pomoc od danej jednostki. Radą służy też Citizen’s Advice Bureau.

Kiedy ofiara czuje się gotowa na opuszczenie partnera, powinna poinformować policję i od razu znaleźć - bezpośrednio lub dzięki fundacji - doświadczonego prawnika zajmującego się przemocą domową. 

Bezpieczeństwo przed zerwaniem

Każda osoba przygotowująca się do opuszczenia toksycznego związku musi pamiętać o zacieraniu za sobą śladów. Najlepiej byłoby nie wyszukiwać żadnych haseł związanych z przemocą domową na prywatnych urządzeniach z dostępem do internetu. Lepiej robić to np. w bibliotekach, na komputerze przyjaciela itp. W ostateczności - na własnych urządzeniach - bezwzględnie trzeba czyścić pamięć przeglądarki i używać trybu Incognito.

Warto założyć nowy adres email na fałszywe dane i korzystać z niego w komunikacji z fundacjami - i nigdy nie logować się na niego w domu. Jeśli nie masz wyjścia i musisz szukać informacji na własnym komputerze - naucz się szybko zamykać stronę kombinacją klawiszy Alt + F4. 

Jak pokazuje doświadczenie - ślady poszukiwania drogi wyjścia często były pretekstem do dotkliwej i tragicznej w skutkach przemocy, a w mniej drastycznych przypadkach: do chwilowych wzmożonych starań napastnika o utrzymanie związku.

Pamiętaj, że osoba, która cię krzywdzi, zrobi wszystko - może krzyczeć i bić, ale prawdopodobnie lepiej zadziała na ciebie płacz i obietnice poprawy. To manipulacja, której nie powinno się ulegać. Żadna ofiara nie jest sama. Ktoś zawsze może ci pomóc, istnieje bezpieczna droga wyjścia.

Osobom w toksycznych związkach i ich rodzinom oraz znajomym pomocy udziela organizacja Women's Aid.
Podobne artykuły


Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access