Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Kobiety są głównymi ofiarami cięć budżetowych: rząd ignoruje własne zapisy o równouprawnieniu

85% zmian podatkowych wpływa negatywnie tylko na kobiety.

Kobiety są głównymi ofiarami cięć budżetowych: rząd ignoruje własne zapisy o równouprawnieniu
Kobiety są głównymi ofiarami cięć budżetowych: rząd ignoruje własne zapisy o równouprawnieniu

Ukazał się raport na temat wpływu cięć budżetowych na społeczeństwo, został przygotowany przez Women’s Resource Centre. Głównym wnioskiem z niego płynącym jest taki, że rząd nie bierze pod uwagę własnych praw dotyczących równouprawnienia - jednocześnie wymagając tego od firm operujących na terenie Wielkiej Brytanii. Sprawia to, że 85% zmian w podatkach i cięć w budżecie spada na barki kobiet.

Raport jest publikowany pod auspicjami A Fair Deal For Women, grupy skupiającej stowarzyszenia działające na rzecz kobiet. Pokazuje on, że nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami to dopiero początek drogi, na końcu której znajdują się dyskryminacyjne cięcia. Niższe zarobki oznaczają, że kobiety częściej polegają na benefitach jako dopełnieniu zarobków. Mocniej wpływają na nie więc cięcia w zasiłkach, redukcje etatów, a także wzrost kosztów wynajmu.

Statystycznie co piąta kobieta otrzymała propozycję pracy poniżej stawki minimalnej, mniejsze zarobki przekładają się w sumie na 300 tysięcy funtów otrzymanych za pracę w ciągu życia mniej. Jednocześnie kobiety wykonują więcej niepłatnej pracy, na wychowywaniu dzieci i wykonując domowe obowiązki niż mężczyźni.

Jednym z wniosków raportu jest powiązanie rosnącej liczby dzieci żyjących w ubóstwie z rosnącym odsetkiem matek o zbyt niskich środkach do życia. Obecnie 90% rodzin z tylko jednym rodzicem to rodziny z matką, obniżki working tax credits to obecnie około tysiąc funtów rocznie mniej dla samotnych rodziców. "Dzieci nie żyją samotnie, to nie jest wyłącznie ich ubóstwo" - mówi jedna z autorek raportu. Dodaje, że bardzo rzadko liczba dzieci żyjących w ubóstwie łączona jest z sytuacją materialną samotnych matek. 

Raport kładzie nacisk na konieczność zwrócenia uwagi na powodowanie nierówności już na etapie tworzenia prawa. W innym bowiem wypadku wiele wysiłku jest potrzebne do zniwelowania wpływu złego prawa. Wedle autorów - lepiej jest zapobiegać tworzeniu problemu niż uparcie go tworzyć i wydawać pieniądze na nieskuteczne środki mające mu zaradzić.

Tagi: Dziecko
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access