Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

NHS zatrudnia niewykwalifikowanych pracowników

Royal College of Nursing podkreśla, że rekrutowanie pracowników bez odpowiednich kwalifikacji jest ryzykowniem życia i zdrowia ludzkiego. Jak ostrzega, NHS rekrutuje osoby, które nie posiadają wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu.

piqsels.com (Nurse)
piqsels.com (Nurse)

Okazuje się, że jest około 35 000 niewypełnionych wakatów pielęgniarskich w całej Wielkiej Brytanii.

Z tego powodu, NHS często posuwa się do rekrutowania niewykwalifikowanych osób, aby pełniły funkcję pielęgnarek, co zostało ostro skrytykowane przez the Royal College of Nursing.

Jako przykłady podawane są treści ogłoszeń o pracę, w których od potencjalnych kandydatów nie wymaga się uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, pomimo zatrudnienia na tym stanowisku.

Jak mówi genralny sekretarz the Royal College of Nursing, Paul Cullen, takie praktyki naruszają bezpieczeństwo dla zdrowia pacjentów.

Tymczasem Peter Walsh z organizacji charytatywnej Medical Accidents, wskazuje, że takie sytuacje powodują także ryzyko dla osób leczonycn w szpitalach, które nie mają często do czynienia z wykwalifikowanymi pielęgniarkami.

NHS England broni tymczasem służby zdrowia zaznaczając, że dobro pacjentów jest nadrzedną wartością dla wszystkich pracujących w służbie zdrowia.

Jak dodaje, potrzeba tam ludzi z wieloma umiejętnościami, często multidyscyplinarnymi, dlatego praktyki zatrudniania różnych profesjonalistów sa jak najbardziej na miejscu.
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access