mieszkasz w londynie banner

Opieka nad dzieckiem w UK: na co możemy liczyć?

Żłobki, przedszkola, opiekunki, nańki - bez nich trudno wyobrazić sobie współcześnie opiekę nad dzieckiem. Część z tych form pomocy jest bezpłatna, część niestety słono kosztuje. Na jakie zasiłki, zwroty i dodatki oraz na jakie darmowe formy opieki nad pociechą mogą liczyć świeżo upieczeni rodzice?

PixaBay / Opieka nad dzieckiem w UK: na co możemy liczyć?
PixaBay / Opieka nad dzieckiem w UK: na co możemy liczyć?

Darmowa opieka

Brytyjski rząd zapewnia rodzicom pewną liczbę godzin bezpłatnej opieki nad dziećmi. Niestety, należy się ona jedynie dzieciom powyżej drugiego roku życia, a zapewniona liczba darmowych godzin nie zawsze odpowiada potrzebom rodziców.

 • W Anglii zapewnionych jest 570 godzin darmowej opieki rocznie. Z reguły oznacza to 15 godzin tygodniowo przez 38 tygodni w roku. Od września 2016 roku w niektórych obszarach Anglii liczba tych godzin zostanie zwiększona do 30.
 • W Szkocji darmowych godzin jest 600 rocznie, czyli 16 godzin tygodniowo przez 38 tygodni.
 • Z kolei w Walii jest to co najmniej 10 godzin tygodniowo, a w Irlandii Północnej - 12,5 godzin.

To, kiedy można wysłać dziecko do darmowej placówki zależy od miesiąca, w którym się ono urodziło. Tabela z datami obowiązującymi w Anglii dostępna jest na gov.uk/free-childcare-and-education, a w Szkocji na stronie Rządu Szkockiego.

Co z młodszymi dziećmi?

Darmową opieką przedszkolną mogą zostać objęte także niektóre dzieci 2-letnie, dotyczy to jednak głównie dzieci z nieuprzywilejowanych rodzin.

Można się o to starać, na przykład jeśli:

 • korzystasz z zasiłków, pomocy socjalnej (Income Support, Jobseeker's Allowance lub Employment Support Allowance);
 • otrzymujesz Child Tax Credits (ale nie Working Tax Credits) i dochody twojej rodziny nie przekraczają £16,105 rocznie;
 • otrzymujesz Working Tax Credits i Child Tax Credits, ale łączna kwota twojego rocznego dochodu rodziny nie przekracza £6,420 rocznie;
 • posiadasz status uchodzcy;
 • otrzymujesz Universal Credit.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie rządowej.

Za opiekę nad pozostałymi dziećmi trzeba płacić. Na szczęście, pomóc w tym mogą różne formy rządowego wsparcia.

Pomoc rządowa

1. Child Tax Credit

Child Tax Credit to dodatek na dziecko, przyznawany rodzicom lub opiekunom prawnym na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od osiąganych przychodów, ale można się o niego starać bez względu na wysokość pensji (choć problem z otrzymaniem zasiłku mogą mieć rodziny, których roczny dochód przekracza £58,000).

Przysługuje on rodzicom lub opiekunom osób:

 • do 16 roku życia (dokładnie: do 1 września po 16 urodzinach);
 • do 19 roku życia, uczących się w systemie dziennym w pełnym wymiarze godzin (do A-levels, NVQ3 lub Scottish Highers);
 • młodych osób (16-17 lat), które opuściły szkołę, nie pracują ponad 24 godziny tygodniowo oraz są zarejestrowane w agencjach pracy jako bezrobotne, ale nie pobierają innych zasiłków.

Kwota świadczenia jest uzależniona od:

 • liczby dzieci w rodzinie;
 • tygodniowej liczby godzin przepracowanych przez rodzica lub rodziców;
 • przychodu rodziny uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.

Wysokość należnego zasiłku możesz oszacować za pomocą kalkulatora na stronie rządowej.

2. Childcare Element - część Working Tax Credit

Working Tax Credit to zasiłek dla osób o niskich dochodach. Pracujący rodzice mogą wnioskować o jego zwiększenie, tak by pokrył do 70 proc. kosztów opieki nad dzieckiem - ten dodatek nazywa się Childcare Element.

Aby kwalifikować się do dodatku Childcare Element musisz pracować minimum 16 godzin tygodniowo, jeżeli jesteś samotnym rodzicem. Podobnie, osoby w związku partnerskim lub małżeńskim muszą pracować minimum 16 godzin tygodniowo każde - chyba że jeden z rodzicow przebywa w więzieniu lub szpitalu lub otrzymuje dodatek opiekuńczy Carer’s Allowance.

Przy jednym dziecku możesz dostać dofinansowanie o maksymalnej wysokości £122.50 tygodniowo (czyli 70 proc. z £175 - £52,5 musisz pokryć samodzielnie).

Przy dwójce dzieci możesz maksymalnie dostać £210 tygodniowo (czyli 70 proc. z £300 - £90 musisz pokryć samodzielnie). Są to kwoty maksymalne, które można przeznaczyć jedynie na formy opieki zaakceptowane przez rząd.

Formy opieki uznawane przez rząd

Formy opieki, za które rząd oferuje pokrycie części kosztów, to m.in. zarejestrowany opiekun ("registered childminder"), grupa zabaw ("playscheme"), opieka przyszkolna, żłobki i kluby dla dzieci oraz niania pracująca dla agencji.

Najczęściej rodzice decydują się na korzystanie z usług żłobka ("day nursery") lub opiekuna ("registered childminder").

Do żłobka można wysłać dziecko w wieku od 6 tygodni do 5 lat. Ponieważ żłobki mogą być prowadzone zarówno przez instytucje prywatne jak i samorządowe, opłaty w poszczególnych instytucjach mogą się bardzo różnić. Według danych grupy Money Advice, średni tygodniowy koszt pobytu dziecka w przedszkolu to £212 tygodniowo. Warto tu przypomnieć jednak, że dla dzieci powyżej 3 roku życia część godzin opieki w żłobku jest darmowa, dla tej grupy wysokość opłat więc spada.

Z kolei koszta opłacania opiekuna dla dziecka są z reguły nieco niższe niż koszta żłobka i wynoszą ok. £104 tygodniowo. Zarejestrowany opiekun sprawuje pieczę nad dziećmi we własnym domu. Przepisy - oddzielne dla poszczególnych regionów Wielkiej Brytanii - określają, iloma dziećmi na raz może zajmować się opiekun. Listę opiekunów można znaleźć tu: gov.uk/find-registered... (Anglia) lub tu: childminding.org (Szkocja).

Pełna lista osób i instytucji uprawnionych do opieki nad dzieckiem, także klubów dla dzieci, jest dostępna na stronie instytucji:

Pomoc nie tylko rządowa

Na koniec warto przypomnieć, że finansowe wsparcie w opiece nad dzieckiem może przysługiwać rodzicom nie tylko ze strony rządu, ale także pracodawcy - choć pracodawca nie jest do niczego zobowiązany.

Niektóre zakłądy pracy oferują jednak rozmaite dodatki i bonusy pracownikom z dziećmi. Dopuszczalną formą pomocy są bezpośrednie wpłaty dla instytucji zapewniającej opiekę dziecku oraz childcare vouchers. Pomocne dla pracowników są także przyzakładowe przedszkola.

 

Za konsultacje w przygotowaniu tekstu dziękujemy dyrektor polskiego biura Kancelaria Consultingowa Alana Wild w Edynburgu.

Emito.netWarto wiedzieć

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access