Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Skażone powietrze w samolotach powoduje "problemy z bezpieczeństwem lotu"

Powiązanie między zanieczyszczeniami powietrza w samolotach a negatywnymi skutkami zdrowotnymi zostało wykazane bardzo jasno.

Skażone powietrze w samolotach powoduje "problemy z bezpieczeństwem lotu"
Skażone powietrze w samolotach powoduje "problemy z bezpieczeństwem lotu"

University of Stirling przeprowadziło pierwszą tak dogłębną analizę związków między skażeniami powietrza w samolotach a zdrowiem członków załogi. Wśród przebadanych 219 pilotów pracujących podczas lotów ślady toksycznych środków wykryto u większości, 65% odczuwało z tego powodu krótkotrwałe dolegliwości zdrowotne. 13% zapadło na chorobę przewlekłą lub zmarło z powodów związanych z toksycznością powietrza.

Inne badanie objęło 200 osób załogi - tu wyniki były tylko nieco lepsze. 88% osób z obu badań wskazało, że są świadomi skażenia powietrza krążącego w kabinach samolotów. Spośród 15 zbadanych przypadków wycieku oleju w 80% opary przedostały się do przedziałów pasażerskich i dla załogi. 75% przypadków objęło dolegliwości u więcej niż jednego załoganta.

Negatywne skutki wymieniane w raporcie to zawroty głowy, bóle głowy, mdłości, sporadycznie nawet utrata przytomności. Według dr Susan Michaelis, prowadzącej badanie, zatrucia powinny być zaliczane do zagrożeń zawodowych pracujących w samolotach. "Jest to bardzo wyraźnie ryzyko zawodowe oraz zagrożenie dla zdrowia publicznego mającego bezpośrednie przełożenie na zagrożenie bezpieczeństwa lotu" - mówiła.
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today