Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Uniwersytety oddadzą część pieniędzy za czesne?

Jak się okazuje uniwersytetom nakazano zwrócić 5000 funtów każdemu studentowi za utracone godziny nauki podczas pierwszego lockdownu. Office of the Independent Ajudicator (OIA) ujawnił właśnie listę skarg studentów.

wikimedia.com (Graduation) / Tulane Public Relations
wikimedia.com (Graduation) / Tulane Public Relations

Jak mówi OIA , wszystkie skargi pokazują skomplikowaną sytuację, którą spowodowała pandemia Covid 19. Office of the Independent Ajudicator jest niezależnym organem, który dokonuje, między innymi, przeglądu skarg studenckich dotyczących uniwersytetów.

Tylko w 2020 roku OIA otrzymało aż 2 604 skargi, w tym 500, które dotyczyły wpływu pandemii koronawirusa na sytuację konkretnych studentów. Pośród nich była także skarga studenta medycyny, który płacił czesne w wysokości 38 000 funtów. Otrzymał on 5000 funtów rekompensaty za to, że uniwersytet zaprzestał oferować jakiekolwiek praktyki kliniczne.

Wygląda jednak na to, że nie wszystkie skargi zostały uznane. Niektóre z nich odrzucono.

W lutym minister do spraw uniwersytetów, Michelle Donelan ogłosiła dodatkowe 50 milionów wsparcia dla studentów. Wcześniej w grudniu obiecano studentom aż 20 milionów pomocy finansowej.

Rzecznicy uniwersytetów tymczasem podkreślają, że robią one wszystko, aby rozwinąć plan wsparcia dla wszystkich potrzebujących studentów. Jak dodają, studenci powinni najpierw składać skargi do władz uczelni.
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today