mieszkasz w londynie banner

Większe podatki, mniej Unii, aborcja na życzenie - tego chcą Brytyjczycy (1)

Nastroje Brytyjczyków sprawdzono w dorocznym badaniu.

Większe podatki, mniej Unii, aborcja na życzenie - tego chcą Brytyjczycy
Większe podatki, mniej Unii, aborcja na życzenie - tego chcą Brytyjczycy

Przeprowadzone po raz pierwszy w 1983 roku badania nastrojów w społeczeństwie brytyjskim są od tamtego czasu ponawiane każdego roku. Dają one wgląd w zmieniające się opinie dotyczące finansów, obronności, poglądów politycznych oraz społecznych mieszkańców kraju. Pytania cyklicznie się powtarzają, dzięki temu widać nie tylko aktualną postawę, ale także kierunek zmian. Badacze skupiają się na kilku najistotniejszych obszarach.

Podatki i zasiłki

Prawie co drugi Brytyjczyk (48%) popiera podwyższenie podatków - ostatni raz podobnie wysoki poziom zanotowano w 2004 roku. Podobnie po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego w 2007 roku więcej osób chce podwyżki podatków (48%) niż utrzymania ich na obecnym poziomie (44%). Cztery procent Brytyjczyków uważa, że podatki należałoby obniżyć. Większe wpływy z opodatkowania powinny, zdaniem badanych, zostać przeznaczone na zasilenie budżetów służby zdrowia, edukację oraz zasiłki społeczne.

21% uważa, że większość osób pobierających benefity nie zasługuje na nie - to najniższy odsetek od czasu rozpoczęcia badań. Rok wcześniej takiego samego zdania było 28% osób.

Najważniejszą sprawą dla opinii publicznej przestały być emerytury - to pierwsza taka sytuacja od ponad 30 lat. Zwykle to na nie badani chcieli przeznaczać dodatkowe środki z pomocy społecznej. Obecnie jednak największa część społeczeństwa chce przeznaczenia tych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Używanie luk prawnych jest przez badanych ocenianych lepiej lub gorzej. 61% uważa, że pobierający zasiłki nie powinni używać luk prawnych w celu zwiększenia pobieranych środków. Jednocześnie tylko 48% uważa, że używanie luk prawnych do obniżenia płaconych podatków jest czymś niestosownym. Pytanie to pokazuje wyraźną korelację między stanem posiadania a przyzwoleniem dla wykorzystywania luk do obniżania podatku - im bogatsza dana osoba, tym przychylniej patrzyła na kruczki prawne.

Bezpieczeństwo narodowe

Społeczeństwo brytyjskie jest tradycyjnie konserwatywne w swoim postrzeganiu sił obronnych kraju. Silne państwo, zwłaszcza w zwalczaniu terroryzmu, to zdecydowany faworyt ankietowanych - było tak także przed atakami w Londynie i Manchesterze.

HMS Audacious / royalnavy.mod.uk

Ponad połowa badanych (53%) chce możliwości bezterminowego osadzania w areszcie tymczasowym osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Obecne prawo stanowi, że zatrzymana z tego względu osoba musi usłyszeć zarzuty w ciągu 14 dni lub zostać zwolniona.

Siedem na dziesięć osób jest zdania, że w sytuacji podejrzewanego ataku terrorystycznego policja powinna móc dokonać zatrzymania i rewizji osoby na ulicy. Obecnie policjant musi mieć do tego podstawy lub wyrażoną zawczasu zgodę przełożonego.

80% społeczeństwa jest zdania, że rząd powinien mieć możliwość monitorowania przestrzeni publicznej za pomocą kamer telewizji przemysłowej, co drugi badany wskazuje, że rząd powinien mieć uprawnienia do sprawdzania poczty elektronicznej i komunikacji internetowej.

Co czwarta osoba uważa, że nieprzestrzeganie prawa jest usprawiedliwione nawet gdy prawo jest niesłuszne. W 1991 roku uważało tak aż 37% obywateli Wielkiej Brytanii.

Zwiększone wydatki na obronność przekonują 4 osoby na dziesięć - chciałyby one podniesienia budżetu armii.

Liberalizm społeczny

Poglądy na życie prywatne pokazują, że Wielka Brytania jest państwem o liberalnych poglądach społecznych.

Seks przedmałżeński jest całkowicie akceptowany przez 75% badanych. Gdy zadawano to pytanie po raz pierwszy, w 1983 roku, takiego zdania było 42% ankietowanych.

Związki jednopłciowe również są w większości akceptowane - 64% uważa, że nie ma w nich nic złego. W 2013 roku uważało tak 57% obywateli Wielkiej Brytanii - rok później małżeństwa jednopłciowe zalegalizowano w Anglii i Walii, a kilka miesięcy później także w Szkocji.

Poglądy na aborcję są dość zdecydowane wśród Brytyjczyków - 70% uznaje ją za dopuszczalną w sytuacji, gdy kobieta nie chce mieć dziecka, a także gdy rodziców nie stać na utrzymanie kolejnego potomka.

Większe podatki, mniej Unii, aborcja na życzenie - tego chcą Brytyjczycy

Eutanazja w przypadku osób nieuleczalnie chorych, u których ból jest trudny lub niemożliwy do zwalczenia, znajduje poparcie u 77% społeczeństwa. Taki odsetek popiera możliwość poproszenia lekarza przez chorego o zakończenie wypełnionego cierpieniem życia.

Brexit i imigracja

Badanie przeprowadzono kilka miesięcy po referendum w sprawie Brexitu. Pokazało ono, że poglądy na tę sprawę się polaryzują. Osoby młode i lepiej wykształcone skłonne były podkreślać pozytywny wpływ na ekonomię, natomiast osoby starsze i o niższym poziomie wykształcenia uważały raczej, że wpływ imigracji na rynek wewnętrzny jest negatywny.

76% badanych uznało, że Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską lub że wpływ Unii Europejskiej na Wielką Brytanię powinien zostać ograniczony.

Większe podatki, mniej Unii, aborcja na życzenie - tego chcą Brytyjczycy

73% osób wskazujących na skalę imigracji jako martwiącą zagłosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej. Wśród osób nie uznających imigracji za problem za wyjściem z UE zagłosowało 65% osób.

Wśród osób wyrażających duże lub umiarkowane zaufanie do rządu 45% zagłosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej. Wśród osób pozostających nieufnych wobec władzy za opuszczeniem UE było 65% osób.

Pełną treść raportu można znaleźć pod tym adresem.
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today