mieszkasz w londynie banner

Zajmujesz się dzieckiem kogoś z rodziny? Należą ci się dopłaty od rządu

Kwalifikujących się osób jest 100 tysięcy, korzysta niecałe 2%.

Zajmujesz się dzieckiem kogoś z rodziny? Należą ci się dopłaty od rządu
Zajmujesz się dzieckiem kogoś z rodziny? Należą ci się dopłaty od rządu

Rodzice wracający do pracy często korzystają z pomocy dziadków w opiece nad dzieckiem. Jeśli dziadkowie rezygnują w tym celu z pracy - tracą składki emerytalne, co kosztuje ich średnio 4500 funtów przez okres pobierania emerytury - tracą bowiem 1/35 pełnej kwoty emerytalnej.

Wprowadzone w 2011 roku przepisy pozwalają rozwiązywać takie przypadki. Przenoszą one bowiem ciężar opłacania składek National Insurance na państwo - warunek jest jednak taki, że muszą o to wystąpić rodzice. Przeważnie jednak o tym nie wiedzą - szacunkowo 100 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii jest uprawnionych o ich pobierania, natomiast w ubiegłym roku pobierało je mniej niż 1300 osób.

Sir Steve Webb, były minister odpowiedzialny za kwestie emerytalne, mówił: "Wiele rodzin radzi sobie dzięki temu, że dziadkowie przejmują część obowiązków rodziców pozwalając im łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Fakt, że wprowadzono program pozwalający na ochronę praw emerytalnych, jest bardzo pozytywną zmianą". Obecnie zarządzający w Royal London, organizacji, która wystąpiła do HMRC o ujawnienie informacji na temat wykorzystywania tej polityki, przekonuje, że warto propagować informacje na ten temat.

Czemu jest to ważne?

Dla osób przechodzących na emeryturę po kwietniu 2016 roku potrzebne jest 35 kwalifikowanych lat pracy (to znaczy lat, w których opłacili oni pełne składki National Insurance wymagane do zaliczenia roku jako liczącego się do emerytury). Rezygnując z pracy i zajmując się dzieckiem dziadkowie tracą lata kwalifikowane, podczas których nie pracują. Dzięki "specified adult childcare credits" państwo opłaci te składki za nich, dzięki czemu również lata przeznaczone na opiekę nad dzieckiem zostaną wliczone jako lata pracy.

Składki jednak nie są naliczane automatycznie, trzeba o nie wystąpić. Do zakwalifikowania się na ten program trzeba spełnić pewne warunki (z perspektywy dziadków lub osób z rodziny):

  • należysz do rodziny i zajmujesz się dzieckiem mającym mniej niż 12 lat
  • jesteś poniżej wieku emerytalnego
  • mieszkasz w Wielkiej Brytanii
  • rodzic dziecka (lub opiekun prawny) jest uprawniony do pobierania child benefit, a obecny rok ma zaliczony jako pełny rok składkowy (a więc pracuje i nie potrzebuje dopłat rządowych do składek National Insurance)
  • rodzic dziecka wyraża zgodę na przekazywanie składek 

Dla dziadków, lub kwalifikujących się osób z rodziny, konieczne jest oddanie National Insurance credits przez rodziców na rzecz dziadków - dlatego właśnie dotyczy to pracujących rodziców, którzy sami opłacają swoje składki, więc nie potrzebują dopłat od państwa.

Jak wystąpić o składki?

Przekazanie składek jest możliwe dopiero od października po roku podatkowym, za który mają one zostać przekazane. Składki za rok 2016/2017 można więc przekazać dopiero w październiku 2017 roku. 

Aby aplikować o przekazanie składek należy wypełnić formularz CA9176 - musi zostać podpisany przez rodziców i dziadków. Jest on do pobrania na tej stronie, należy go wysłać do HMRC.

Odzyskanie składek za poprzednie lata

Przepisy wprowadzono w 2011 roku, pieniądze można odzyskać za cały okres ich obowiązywania. Ten sam formularz pozwala wpisać również minione lata, co może złożyć się na dodatkowy tysiąc funtów ponad statystyczne 4500 funtów.

Pracujący na część etatu

Warto zwrócić uwagę, że przekazanie składek obowiązuje także dla osób pracujących na część etatu, a więc dziadkowie zajmujący się dzieckiem na przykład 2 dni w tygodniu również mogą uzyskać te środki.

Tagi: Dziecko
Warto wiedzieć

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access