mieszkasz w londynie banner

Brytyjczycy i alkohol - jak pije się na Wyspach (2)

Młodzież nie dorasta do pięt starszym pokoleniom.

@kapowaz/Twitter
@kapowaz/Twitter

Statystyki dotyczące spożycia alkoholu w Wielkiej Brytanii pokazują, że rosnąca liczba abstynentów oraz mniejsza chęć młodzieży do sięgania po alkohol mają wyraźny wpływ na ilość wypijanego w kraju trunku. w 2004 roku przeciętny Brytyjczyk w wieku 16-65 lat wypijał 9,5 litra czystego alkoholu. Obecnie to nieco poniżej 8 litrów.

Rzadko, ale dużo

Osoby w wieku 16-24 lata najrzadziej mogły odpowiedzieć twierdząco na pytanie "Czy spożywałeś alkohol w ubiegłym tygodniu?". Mniej niż co drugi młody człowiek spożywał alkohol w 7 dniach poprzedzających badanie, w grupie 45-64 były to dwie osoby na 3. Wyjaśnień takiego stanu rzeczy może być kilka: jednym z wyraźniejszych jest zróżnicowanie kulturowe wśród imigrantów. Obszary o największym zróżnicowaniu etnicznym jednocześnie są obszarami o najmniejszym spożyciu alkoholu.

Brytyjczycy i alkohol - jak pije się na Wyspach

Innym wymienianym powodem jest wysoka konkurencja na rynku pracy, a przede wszystkim zmiana modelu interakcji społecznych. W starszych pokoleniach normą jest spotkanie na szybkim piwie w pubie, wśród młodszych większą popularność zdobyły sieci społecznościowe zastępujące szybkie spotkania towarzyskie w ciągu tygodnia.

Kiedy już jednak młodzież usiądzie do alkoholu - wypija zdecydowanie więcej niż inne grupy wiekowe podczas jednej sesji. Najpopularniejszym alkoholem wśród mężczyzn w UK jest piwo, dla kobiet w tym wieku jest to wino.

Coraz częściej w domu

Od lat 60. ubiegłego wieku sprzedaż przechyla się na stronę konsumpcji domowej. Obecnie dwukrotnie więcej alkoholu jest spożywane w domach niż poza nimi. Szczególnie popularne jest to w starszych grupach, wyraźnie koreluje to z wysokością zarobków.

Osoby zarabiające co najmniej 40 tysięcy funtów rocznie o połowę częściej pili alkohol w tygodniu poprzedzającym badanie niż osoby o zarobkach z przedziału 10000 - 15000 funtów. Wśród przedstawicieli pierwszej grupy prawie 8 na 10 osób potwierdziło picie alkoholu w ubiegłym tygodniu.

Na zdrowie?

Co trzeci mężczyzna w wieku 45-64 lat i co czwarta kobieta z tej samej grupy przyznaje się do "ostrego picia" w ciągu ostatniego tygodnia. Problem picia alkoholu w tej grupie wiąże się z widocznymi szkodami zdrowotnymi, rośnie w tej grupie wiekowej liczba osób przyjmowanych do szpitala w związku ze szkodliwym wpływem alkoholu.

Brytyjczycy i alkohol - jak pije się na Wyspach

Geografia etanolu

Najniższy wynik spożycia alkoholu notuje Londyn - 47% mieszkańców piło w poprzednim tygodniu. Na drugim końcu skali jest południowy zachód Wielkiej Brytanii, gdzie 7 na 10 osób coś w ubiegłym tygodniu chlapnęło. Najbliżej serca alkohol noszą biali - 15,7% białych jest abstynentami, dla pozostałych grup etnicznych ten wskaźnik wynosi 56%.

61,5% białych piło alkohol w ciągu ostatniego tygodnia, wśród pozostałych grup etnicznych odsetek ten wyniósł 25,7%. Przypadek Londynu wydaje się więc potwierdzać tezę, że zróżnicowanie etniczne regionu sprzyja niższym wynikom spożycia alkoholu.

Efekt synergii

Współpraca pozwala na więcej - prawdopodobnie dlatego osoby żyjące w małżeństwach lub mieszkające razem częściej niż inni piją alkohol co najmniej 5 razy w tygodniu. Z drugiej strony samotność sprzyja polaryzacji postaw - albo suchy wieczór, albo zabawa do upadłego.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod adresem https://www.ons.gov.uk/people.

Przypominamy także artykuł dotyczący kultury i zwyczajów związanych z piciem w brytyjskich pubach: http://www.anglia.today/warto-wiedziec/jak-pija-anglicy
Zdrowie

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today