Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Chroniczny brak położnych sprawia, że przy połowie porodów pojawiają się zaniedbania (1)

Wśród problemów powodowanych brakami kadrowanymi wskazywany jest m.in. brak podania środków przeciwbólowych w odpowiednim momencie.

Chroniczny brak położnych sprawia, że przy połowie porodów pojawiają się zaniedbania
Chroniczny brak położnych sprawia, że przy połowie porodów pojawiają się zaniedbania

National Childbirth Trust przeprowadziło badania na 2500 kobietach, które rodziły w brytyjskich szpitalach od 2014 roku. Połowa kobiet wskazała, że podczas porodu pojawiła się co najmniej jedna "flaga ostrzegawcza", czyli zdarzenie budzące poważne obawy matek. Wśród takich zdarzeń wymieniane jest opóźnienie o co najmniej 30 minut podania leków przeciwbólowych, opóźnienie mycia lub zszycia o co najmniej godzinę, a także pomijanie dawek leków.

Najczęstszy problem dotyczy opóźnienia podania leków przeciwbólowych - z powodu braków kadrowych opóźnienia pojawiają się przy co trzecim porodzie, 17% kobiet nie otrzymało opieki jednej, wyznaczonej położnej przez cały poród. U niektórych matek wykryto zespół stresu pourazowego związany z przejściami na oddziałach położniczych. 88% kobiet nie spotkało się z położną, która zajmowała się nimi w trakcie porodu, 12% kobiet odczuło z tego powodu obniżenie standardów opieki. 

Obłożenie szpitali i braki kadrowe sprawiają, że część kobiet deklarowała, że "czuła się jak bydło" lub "jakby była obsługiwana na pasie transmisyjnym". Jedna z matek wskazała, że była konsekwentnie informowana przez telefon, że w szpitalu nie ma obecnie miejsca - co zakończyło się nieplanowanym porodem domowym. Poród innej kobiety odbył się w sali przedporodowej z braku miejsc - spowodowało to niemożność wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego i przeprowadzenia porodu w wodzie, który był zaplanowany. 

Opieka poporodowa również cierpi na braki - 18% kobiet nie widziało położnej po porodzie tak często, jak tego potrzebowały, u 36% z nich powodowało to powstanie obaw o własne zdrowie. Co trzecia kobieta miała opóźnioną poporodową diagnostykę zdrowotną. 

National Federation of Women’s Institutes przeprowadziło podobne badanie 4 lata temu - od tamtej pory bardzo niewiele się zmieniło. Szacowane przez organizację braki położnych to 3500 w samej Anglii.
Zdrowie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access