Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Heroina powinna być dostępna na receptę - mówi doradca rządowy

Więcej osób umiera w Anglii i Walii z przedawkowania niż wskutek wypadków drogowych.

Heroina powinna być dostępna na receptę - mówi doradca rządowy
Heroina powinna być dostępna na receptę - mówi doradca rządowy

Rada doradcza ds nadużywania narkotyków wskazuje, że sprzedaż heroiny na receptę pomoże ograniczyć liczbę śmierci związanych z użyciem narkotyków. Drugim zaleceniem dla rządu jest utworzenie specjalnych pomieszczeń do bezpiecznego wstrzykiwania narkotyków. Jednocześnie rząd planuje głębokie cięcia w finansach przeznaczonych na leczenie i pomoc uzależnionym. 

Polityka przepisywania heroiny osobom uzależnionym przyniosła pozytywne skutki w Szwajcarii. Eksperci wyrażają opinię, że pozwala to unikać czarnego rynku i finansowania nałogu za pomocą przestępstw. Nadzorowane pomieszczenia do zażywania narkotyków z kolei są najskuteczniejszym środkiem zapobiegania śmieci użytkowników narkotyków.

Rząd jednak daje jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru zastosować się do zaleceń ciała doradczego. W oświadczeniu stwierdzono, że narkotyki są dużym zagrożeniem, jednak sercem polityki antynarkotykowej rządu pozostanie walka z ich sprzedażą. Oprócz tego rząd stawia na edukację młodzieży.

Tagi: polityka
Zdrowie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access