mieszkasz w londynie banner

Ostrzeżenie o ryzyku śmierci z powodu ograniczeń w dostępie do cesarek (1)

Śmierć Kristiana Jaworskiego naświetla problem polityki preferowania przez NHS porodów naturalnych zamiast cięcia cesarskiego ze względów kosztowych.

Kristian Jaworski z rodzicami
Kristian Jaworski z rodzicami

Polityka NHS preferująca porody naturalne zamiast cesarskiego cięcia motywowana obniżaniem kosztów zagraża większą śmiertelnością dzieci - mówi koroner badający przypadki śmierci noworodków. Zajmował się on także przypadkiem śmierci Kristiana Jaworskiego, który zmarł 5 dni po porodzie w czerwcu ubiegłego roku. 

Według koronera przyczyną śmierci był przedłużający się poród i zbyt późno przeprowadzona cesarka, co doprowadziło do uszkodzeń mózgu dziecka z powodu niedotlenienia. Andrew Walker wysłał wówczas list do NHS wskazujący, że prawdopodobnym powodem opóźniania podjęcia decyzji o cięciu cesarskim był "motyw finansowy". North Middlesex University Hospital przyznał się do zaniedbań przy tym porodzie, jednak zdecydowanie odrzuca wersję o finansowej motywacji prób przeprowadzania porodu drogą naturalną.

Koroner dotarł do dokumentów wskazujących, że matka Kristiana zgłaszała lekarzom konieczność przeprowadzenia cięcia cesarskiego. Podczas mającego miejsce 3,5 roku wcześniej przyjścia na świat Sebastiana wystąpiły u kobiety komplikacje, które były jasnym wskazaniem cesarki przy następnych porodach. Nie zostało to jednak zapisane w dokumentacji medycznej, więc jej prośby o cesarkę były z początku ignorowane.

Lekarze próbowali pomóc w akcji porodowej za pomocą kleszczy i próżnociągu, jednak operacja okazała się konieczna - została ona przeprowadzona dopiero wówczas, gdy już przedłużający się poród doprowadził do uszkodzeń mózgu dziecka. 

Szpital odpiera zarzuty o motywację finansową deklarując, że decyzja o odłożeniu cesarskiego cięcia była powodowana troską o zdrowie matki - cesarskie cięcie bowiem, jak każdy zabieg chirurgiczny, niesie za sobą pewne ryzyko. Oficjalne dane NHS podają, że średnio poród drogą naturalną kosztuje 1 985 funtów, natomiast średnio poród za pomocą cesarskiego cięcia kosztuje 3 781 funtów. Ministerstwo Zdrowia ma teraz 56 dni na odpowiedź na raport koronera wskazujący, że zalecenia o preferowaniu porodów naturalnych ze względu na koszty przyszła z samej góry, czyli z ministerstwa.
Zdrowie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access