mieszkasz w londynie banner

Pacjenci wypisywani ze szpitala bez wyników testów

Jak pokazały badania, prawie połowa pacjentów została wypisana ze szpitala bez otrzymania wyników testów na Covid-19, w tym mieszkańcy domów opieki.

dw.com
dw.com

Na początku pandemii tysiące pacjentów zostało wypisanych do domów, ponieważ NHS England poinstruował szpitale, aby zwolniły łóżka przed pierwszą falą koronawirusa. Około 25 000 osób zostało odesłanych do domów opieki, jednak nie wszyscy zostali przebadani, co wywołało obawy, że właśnie to mogło być powodem wysokiej śmiertelności.

Według ankiety przeprowadzonej wśród ok. 600 wypisanych pacjentów i wywiadów z 60 pracownikami NHS, organizacja Healthwatch England stwierdziła uchybienia w postępowaniu szpitali.

44% pacjentów zostało wypisanych ze szpitala bez znajomości wyniku testu, wśród nich znaleźli się mieszkańcy domów opieki. Pomimo zasady, iż wszyscy pacjenci wypisywani właśnie do domów opieki powinni otrzymać wynik testu, 26% z nich nie zostało przebadanych.

Organizacja Healthwatch England zwróciła uwagę, że rząd powinien wprowadzić obowiązek testowania wszystkich wypisywanych. Jej obawy wzbudził również brak opieki nad pacjentami, którzy tego potrzebowali. 88% pacjentów zgłosiło, że po wypisaniu ze szpitala nadal wymagali opieki.

„Ważne jest, abyśmy wyciągnęli wnioski ze słów pacjentów na temat wpływu, jaki nieprawidłowy system wypisów może mieć na nich i ich bliskich. Podjęcie działań teraz nie tylko zmniejszy ryzyko, ale pomoże również poprawić sposób, w jaki ludzie będą wypisywani ze szpitali.” – mówił Robert Francis, przewodniczący Healthwatch England.
Zdrowie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access