mieszkasz w londynie banner

Posłowie wzywają do zapobiegania rosnącej dyskryminacji ciężarnych w pracy

Kobiety spodziewające się dzieci lub mające małe dzieci coraz częściej stykają się z dyskryminacją w miejscu pracy. Posłowie pracują nad wprowadzeniem zmian w prawie.

Posłowie wzywają do zapobiegania rosnącej dyskryminacji ciężarnych w pracy
Posłowie wzywają do zapobiegania rosnącej dyskryminacji ciężarnych w pracy

Raport opublikowany przez komitet do spraw równego traktowania płci wskazuje, że konieczne staje się wprowadzenie niemieckich rozwiązań ochrony kobiet ciężarnych oraz posiadających małe dzieci. Tam bowiem ciężarna kobieta może zostać zwolniona tylko pod pewnymi warunkami.

Wskazane zostały również problemy związane z umowami zerogodzinowymi - statystycznie zatrudnieni w takiej formie częściej spotykają się z niebezpiecznymi warunkami pracy, częściej też z ich powodu rezygnują z pracy. Aż 25% odchodzących z pracy kobiet w ciąży robi tak z powodu obaw zdrowotnych związanych z niezapewnieniem przez pracodawcę odpowiednich warunków.

Ostatnie dziesięć lat, razem z upowszechnianiem się umów zerogodzinowych, spowodowało podwojenie liczby przyszłych matek zmuszonych do rezygnacji z pracy z powodów zdrowotnych, obecnie to 54 tysiące rocznie. Dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na ciążę jest nielegalna od wielu lat, jednak sytuacja jest w tym względzie coraz gorsza.

Niemieckie rozwiązania pozwalają zwolnić kobietę w ciąży tylko jeśli dojdzie do zaniedbania przez nią obowiązków służbowych lub jeśli pracodawca wpadnie w kłopoty finansowe. Tymczasem w Wielkiej Brytanii problemem bywa nawet wyjście z pracy na obowiązkowe badania prenatalne, a jeśli jest przerwa udzielana, to jest ona niepłatna. To powoduje, że kobiety na słabo opłacanych stanowiskach mają szczególne trudności z zapewnieniem zabezpieczenia finansowego dla swojej rodziny. 

Odmienne problemy dotyczą osób zarabiających minimalną krajową i o wyższych pensjach. O ile kobiety na niższych stanowiskach odchodzą z pracy w trakcie ciąży, o tyle kobiety piastujące wyższe stanowiska mają trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim. 

Tagi: Dziecko
Zdrowie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access