mieszkasz w londynie banner

Royal London Hospital: obawy o mylenie dzieci na oddziale noworodkowym (2)

Według Care Quality Commission szpital zbyt "luźno" podchodzi do kwestii identyfikacji dzieci.

Royal London Hospital / Google Maps
Royal London Hospital / Google Maps

4645 dzieci - tyle urodziło się w Royal London Hospital w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontrola przeprowadzona przez Care Quality Commission ujawniła, że część z nich nigdy nie otrzymała karteczki identyfikującej, co mogło zakończyć się podaniem złych leków lub nawet zamianą dzieci. 

Wśród problemów naświetlono także używanie numerów łóżek zamiast danych identyfikujących matki i dzieci w rozmowach między lekarzami a pielęgniarkami, zbyt niską liczbę położnych dla zapewnienia wystarczającej jakości opieki, a nawet zachowania agresywne o podłożu etnicznym między pacjentami a położnymi. 

Zarządzający szpitalem wyraźnie zaznaczali na zebraniach załogi, że położne mają nie podnosić tematu braków kadrowych. Największe zastrzeżenia komisji budziła opieka na oddziale położniczym i ginekologicznym szpitala w Whitechapel. 

Oprócz tego na przestrzeni roku wydarzyło się dziewięć wypadków z kategorii "niedopuszczalnych", między innymi pozostawienie w pacjencie przedmiotu po operacji, usunięcie nie tego zęba, a także podanie leków nieodpowiedniemu pacjentowi.

Szpital poinformował, że zastosował się już do zaleceń komisji wprowadzając poprawki w systemach zapobiegania błędom i specjalne identyfikatory dla noworodków.
Zdrowie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access