mieszkasz w londynie banner

UK: setki przeszczepów od dawców po nowotworach

272 dawców organów chorowali na nowotwór przed oddaniem narządów - dane z ostatnich 5 lat.

UK: setki przeszczepów od dawców po nowotworach
UK: setki przeszczepów od dawców po nowotworach

Press Association podaje, że narządy od 272 dawców wcześniej chorych na raka oznaczają przeszczepy dla 675 osób. Najczęściej dotyczy to oka i jego fragmentów. Statystyki NHS pokazują, że w sumie od 1033 osób chorych pobrano do przeszczepów oczy lub ich części, nie pobrano natomiast innych organów.

NHS podkreśla jednak, że cały czas panują błędne przekonania na temat pobierania narządów od osób chorujących wcześniej na nowotwory. Są pewne okoliczności pozwalające na takie przeszczepy. Przede wszystkim konieczne jest uwzględnienie ryzyka przeniesienia nowotworu w stosunku do ryzyka śmierci przy braku przeszczepu. Obecnie ryzyko na przeszczepienie wraz z narządem nowotworu jest w Wielkiej Brytanii na poziomie 0,06%.

Profesor John Forsythe, odpowiadający za politykę transplantologiczną, namawia do rejestrowania się jako dawcy organów pomimo wcześniej przebytych chorób i obecnych dolegliwości. "Jesteśmy otwarci na wszystkich dawców, niezależnie od ich stanu zdrowia" - mówił. Dodał, że to na barkach lekarzy spoczywa podjęcie decyzji, czy w danym przypadku przeszczep od chorej osoby jest możliwy, czy też nie, a pacjenci nie powinni sami podejmować takiej decyzji. 

Obecnie największe zapotrzebowanie jest na rogówkę - około 70 sztuk rocznie dla wykonania operacji ratujących wzrok. Jednak nawet osoby zarejestrowane do pobrania narządów odmawiają pobierania tkanek oka - obecnie sprzeciwia się temu co dziesiąty dawca. Przeszczepy rogówki mają jeden z najwyższych odsetków sukcesów, pozwalając prowadzić normalne życie po rekonwalescencji.
Zdrowie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access