Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Większość przypadków raka to zdarzenie losowe bez wpływu środowiska (4)

Błędy w kopiowaniu DNA mogą odpowiadać nawet za 95% przypadków raka.

Większość przypadków raka to zdarzenie losowe bez wpływu środowiska
Większość przypadków raka to zdarzenie losowe bez wpływu środowiska

Przyczyny nowotworów upatrywane są w trzech czynnikach: dziedziczny defekt genów, wpływy środowiskowe (takie jak na przykład palenie papierosów) oraz losowe błędy w kopiowaniu DNA. Trzecia przyczyna jest uważana za stosunkowo nieistotną, teraz jednak badanie przeprowadzone przez Johns Hopkins Kimmel Cancer Center może zmienić tę optykę.

Badacze wzięli pod uwagę 17 rodzajów nowotworów identyfikując najczęstszą przyczynę ich powstawania. Używając danych dotyczących zachorowalności na raka w 69 krajach świata stworzyli model obejmujący 4,8 miliarda osób. Połączyli te dane z badaniami genetycznymi osób chorujących na różne typy nowotworów. Okazało się, że czynnik losowego błędu jest obecny w wielu typach nowotworów o wiele silniej niż sądzono.

Palenie papierosów pozostaje najczęstszą przyczyną mutacji komórek doprowadzającą do powstania nowotworu płuc. Inne rodzaje raka już okazały się mniej zależne od wad genetycznych i warunków środowiskowych niż wcześniej sądzono. W przypadku raka trzustki 77% przypadków jest powodowanych nie dającym się przewidzieć błędem w sekwencji kopiowania kodu genetycznego. Dla raka prostaty, mózgu i kości ten odsetek wyniósł aż 95%.

Jeden z autorów badania, Bert Vogelstein, podkreślił znaczenie wyników dla położenia dużego nacisku na wczesne wykrywanie nowotworów. Jeżeli czynnik genetyczne i środowiskowe odpowiadają za jedynie 5% przypadków danego typu nowotworu, to tylko szybka diagnostyka daje nadzieję na wyleczenie pozostałym 95% osób - nie ma u nich bowiem możliwości przewidzenia wystąpienia choroby.

Czynniki środowiskowe odgrywają największą rolę w przypadku raka płuc, skóry, czy układu trawiennego - czyli wszędzie tam, gdzie szkodliwe substancje lub promieniowanie mają bezpośrednią styczność z komórkami narządu. Czynniki dziedziczne, pozwalające szacować ryzyko wystąpienia nowotworu dla danej osoby, w skali populacji odpowiadają za zdecydowaną mniejszość nowotworów.
Zdrowie

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today