mieszkasz w londynie banner

Zagrożonych jest 6 milionów osób

Zgodnie z najnowszym raportem, ponad 6 milionów osób jest zagrożonym wysokim ryzykiem uszkodzenia płuc czy ataków astmy z powodu zanieczyszczonego powietrza. Raport został przygotowany przez The British Lung Foundation oraz Asthma UK.

pxfuel.com/cough
pxfuel.com/cough

Członkowie Komitetu, którzy zajmują się sprawami środowiska wskazują, że poprawa jakości powietrza powinna być jednym z najważniejszych zadań po zakończeniu pandemii Covid 19. Zanieczyszczenie powietrza zwiększa znacząco szanse rozwoju raka płuc, a także chorób kardiologicznych. Jak się okazuje, jest ono także powiązane ze spadkiem możliwości poznawczych, w tym ryzyka wystąpienia demencji.

Jak mówi doktor Hopkinson, wiadomym jest, że powietrze jest gorsze w miejscach życia uboższych warstw społecznych. Badania pokazują, że 3000 szpitali oraz przychodni znajduje się na obszarach, gdzie występuje duże zanieczyszczenie powietrza, które przekracza poziom rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Organizacje charytatywne wzywają rząd do mianowania specjalnego ministra do spraw poprawy jakości powietrza, a także przyygotowania narodowego planu ochrony tych, którzy są najbardziej narażeni na zanieczyszczenia.

Odpowiadając na raport, minister do spraw środowiska, Rebecca Pow, podkreśla, że zanieczyszczenie powietrza zostało znacząco zredukowane od 2010 roku. Jak dodaje, rząd zdaje sobie sprawę z faktu, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W tym celu ma zostać opracowana ustawa, która będzie miała na celu postawienie ambitnych planów w zakresie jakości powietrza.

Tymczasem Alastar Lewis, profesor z University of York, zaznacza, że raport pokazuje istotny wpływ zanieczyszczeń na bezbronne społeczności. Jak podkreśla, zanieczyszczenia w atmosferze są formowane przez reakcje chemiczne różnych gazów, które przenoszą się pomiędzy krajami oraz regionami. Stąd może nie być możliwe lokalne rozwiązanie tego problemu.

Doktor Heather Walton, ekspert do spraw zanieczyszczenia powietrza z Imperial College London, z uznaniem odnosi się do raportu wskazując jednocześnie, że konieczna jest zmiana polityki nie tylko lokalnej, ale także narodowej i międzynarodowej, aby sprowadzić wskaźniki zanieczyszczenia w dół. Jak dodaje, jest to istotne dla zdrowia każdego z nas.

Tagi: polityka
Zdrowie

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today